Sở kế hoạch đầu tư Tp HCM

sở kế hoạch đầu tư hcm

Khi đăng ký doanh nghiệp, đấu thầu bạn phải thông qua Sở Kế hoạch đầu tư. Vậy đây là cơ quan nào? Chức năng của Sở KH – ĐT là gì? Cùng Nhantokhai tìm hiểu về cơ quan này qua bài viết dưới đây nhé!

Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM là cơ quan nào?

Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch bằng tiếng Anh: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY (viết tắt là: HCMC D.P.I).

Tiền thân của Sở Kế hoạch và đầu tư là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này được thành lập từ ngày 15/11/1975. Trong quá trình hình thành và phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trải qua 2 giai đoạn chính: giai đoạn Ủy Ban Kế Hoạch thành Phố Hồ Chí Minh (1975-1996) và giai đoạn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (1996 đến nay).

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM là Bà Lê Thị Huỳnh Mai đã được bổ nhiệm sáng ngày 12-4. Theo đó, bà Mai giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trong 5 năm.

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh, các phòng nghiệp vụ và Trung tâm Tư vấn Đầu thầu và Hỗ trợ đầu tư – đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tp.HCM

sở kế hoạch đầu tư tp hcm

Sở kế hoạch và đầu tư có chức năng gì?

Sở Kế hoạch đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực:

 • Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Đấu thầu.
 • Đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội.
 • Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở thành phố.
 • Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn viện trợ phi Chính phủ.
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Sở được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch đầu tư là gì?

Các nhiệm vụ chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố bao gồm :

 • Trình Ủy ban nhân dân thành phố
 • Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 • Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
 • Quy hoạch và kế hoạch
 • Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
 • Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các dự án viện trợ phi Chính phủ
 • Quản lý đấu thầu
 • Đăng ký kinh doanh
 • Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân
 • Về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thực hiện hợp tác quốc tế và hợp tác với các địa phương trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Hướng dẫn chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các đơn vị có liên quan.
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở.

Thông tin liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. HCM

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3829 3179

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.