Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện thế nào?

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện thế nào?

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện thế nào? Ngay sau khi nhận được phản ánh về vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của một số Cục Thuế, ngày 14/07/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3131/TCT-CS giải đáp về vấn đề này.

Sẽ quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi làm thủ tục hải quan

Sẽ quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi làm thủ tục hải quan

Để xử lý những bất cập phát sinh trong thời gian qua liên quan đến thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đang dự kiến đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định “Trường hợp hàng hóa XK, NK thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan”.

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1 Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí;

Đề xuất mới về thuế GTGT, khuyến khích xuất khẩu

Đề xuất mới về thuế GTGT, khuyến khích xuất khẩu

Đề xuất mới về thuế GTGT, khuyến khích xuất khẩu, Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP (NĐ 100) và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP (NĐ 12) của Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế, khuyến khích xuất khẩu.

Thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở chi nhánh

Thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở chi nhánh

Nhằm giải đáp vướng mắc của một số doanh nghiệp về thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở chi nhánh, ngày 15/07/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 2956/TCT-CS giải đáp cụ thể vấn đề này.

Tùy thuộc mô hình kinh doanh Facebook sẽ có mức thuế khác nhau

Tùy thuộc mô hình kinh doanh Facebook sẽ có mức thuế khác nhau

Tùy thuộc mô hình kinh doanh Facebook sẽ có mức thuế khác nhau, cuộc phỏng vấn giữa Phó cục trưởng cục Thuế và Phóng viên báo chí, bạn đọc cần đọc ngay để lấy thông tin