Sửa đổi các luật thuế sẽ có tác động tích cực gì?

Sửa đổi các luật thuế sẽ có tác động tích cực gì?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5 luật thuế và nhận được rất nhiều ý kiến từ dư luận. Chúng ta hãy cùng gặp GS.Vũ Văn Hiênf để làm rõ hơn về vấn đề này.

Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử

Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử

Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 08/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 08/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 08/2017, thông báo đầy đủ nhất về nộp tờ khai thuế được Viettel thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 08/2017 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC 

Gần 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng

Gần 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng

Gần 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, Hiện nay trên 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng và trên 95% số tiền thuế được thực hiện nộp theo phương thức điện tử.

Sẽ quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi làm thủ tục hải quan

Sẽ quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan đang dự kiến đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định “Trường hợp hàng hóa XK, NK thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan”.

Tăng khung thuế: Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ vì môi trường

Tăng khung thuế: Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ vì môi trường

Tăng khung thuế: Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ vì môi trường, Khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đánh vào mỗi lít xăng hiện từ 1.000 – 4.000 đồng/lít và đang được áp dụng ở mức 3.000 đồng/lít.