Quy định về lập hóa đơn với hàng khuyến mại khi sử dụng phần mềm kê khai thuế qua mạng

Quy định về lập hóa đơn với hàng khuyến mại khi sử dụng phần mềm kê khai thuế qua mạng

Quy định về lập hóa đơn với hàng khuyến mãi khi sử dụng phần mềm kê khai thuế qua mạng được bộ tài chính bán hành và hướng dẫn về hóa đơn bán hàng quy định rõ

 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về khai thuế qua mạng và giao dịch liên kết

 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về khai thuế qua mạng và giao dịch liên kết

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ: quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ( nộp thuế qua mạng ), để quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết sát với các tiêu chuẩn quốc tế và mang tính nhất quán đối với khung chính sách thuế toàn cầu về tính minh bạch, ngày 24/02/2017.

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai thuế qua mạng Tháng 4/2017 và Quý I/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai thuế qua mạng Tháng 4/2017 và Quý I/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai thuế qua mạng Tháng 4/2017 và Quý I/2017, thông baó đầy đủ nhất về kế hoạch và thời hạn nộp tờ khai thuế tháng năm 2017

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.3 để kê khai thuế qua mạng

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.3 để kê khai thuế qua mạng

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK để kê khai thuế qua mạng, Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu,