Hội thảo về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Hội thảo về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Hội thảo về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Để triển khai hiệu quả đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, ngày 07/07/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo với 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu thuế để thống nhất, hoàn thiện các nội dung liên quan và những việc cần phải thực hiện để triển khai đề án.

Thông báo v/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Thông báo v/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Thông báo v/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử, các quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc tạm dừng hệ thống khai thuế vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6 V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.6 đáp ứng ...

Tổng cục Hải quan chính thức triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan chính thức triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan chính thức triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Bắt đầu từ tháng 11/2017, toàn ngành Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm ...

Quy định mới về mẫu in, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan

Quy định mới về mẫu in, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan

Quy định mới về mẫu in, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2017, Thông tư 52/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/05/2017 sửa ...

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5 V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng ...