Hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện đối với toàn nền kinh tế trong năm 2018

Hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện đối với toàn nền kinh tế trong năm 2018

Hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện đối với toàn nền kinh tế trong năm 2018, thủ tưởng Chính Phủ đã ban hành thông tin chỉ thị số 26, và Bộ tài chính cũng đã vào cuộc, thông tin cần biết tới các doanh nghiệp

Điện tử hóa quy trình nộp thuế: Đột phá trong cải cách thủ tục hải quan

Điện tử hóa quy trình nộp thuế: Đột phá trong cải cách thủ tục hải quan

Điện tử hóa quy trình nộp thuế: Đột phá trong cải cách thủ tục hải quan, thông tin cần biết cho bạn đọc

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thực hiện thế nào?

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thực hiện thế nào?

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thực hiện thế nào, bạn đọc có thể biết được, thông tin tổng hợp đầy đủ nhất về hóa đơn điện tử được Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh giải quyết

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu, những thắc mắc mà bạn đọc cần phải chú ý và quan tâm đều được tổng hợp đầy đủ, các nghị định và quy định của bộ tài chính, tổng cục hải quan đầy đủ nhất

Những Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 07/2017

Những Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 07/2017

Tổng hợp những chính sách mới trong tháng 7/2017 bao gồm hoa hồng bảo hiểm, quy định điều kiện kỹ thuật và những quy định chinh sách khác nữa,,,Hoa hồng bảo hiểm phi nhân thọ năm đầu tối đa là 40%, bãi bỏ quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 07/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 07/2017

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 07/2017, thông tin được cập nhật liên tục và thời hạn nộp tờ khai thuế cũng được cung cấp đầy đủ Viettel xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập ...