Tầm nhìn Viettel

Viettel : Sứ mệnh và Giá trị nhantokhai.com.vn

Sáng tạo vì con người

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe,

thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản

phẩm dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội.

Viettel cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với

các hoạt động xã hội đặc biệt là các chương trình phục vụ cho y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo.

viettel ca

                           Giá trị cốt lõi

                   Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của Viettel đối với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư,

                   với xã hội và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị này là kim chỉ nang cho mọi hoạt

                   động của Viettel để trở thành một doanh nghiệp kinh doanh sáng tạo vì con người.

                   1. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý.

                   2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại.

                   3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.

                   4. Sáng tạo là sức sống.

                   5. Tư duy hệ thống.

                   6. Kết hợp Đông - Tây.

                   7. Truyền thống và cách làm người lính. nhantokhai.com.vn

                   8. Viettel là ngôi nhà chung.

                               viettel ca

Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội

Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Kinh doanh định hướng giải quyết các vấn đề của xã hội.

Lấy con người làm yếu tố cốt lõi.

 

viettel ca

Viettel xin kính chúc quý khách một năm an vui thành đạt.! nhantokhai.com.vn

 

Chia sẻ mạng xã hội

Bài viết liên quan