Một số lưu ý bước cơ bản để kiểm tra chữ ký số

Hướng dẫn một số bước cơ bản để kiểm tra chữ ký số khi khai thuế qua mạng

Cách kiểm tra thời hạn sử dụng và kiểm tra thông tin công ty trong USB Token?

Muốn kiểm tra thời hạn sử dụng và kiểm tra thông tin công ty trong Token

 – Cách 1: Cắm USB Token vào máy tính. Tiến hành chạy chương trình Viettel-ca  --->  Đăng nhập chứng thư số nhập mã pin, chọn tên công ty, chọn mã số chọn chứng thư số rồi nhấp chọn xem để xem thời hạn sử dụng chữ ký số

Cách kiểm tra tình trạng tờ khai đã nộp?

Truy cập trang nhan to khai, nhantokhai đăng nhập vào tài khoản cần kiểm tra

Vào mục “Tra cứu” => “ Tra cứu tờ khai” để tiến hành tình trạng tờ khai đã nộp

Định dạng đuôi nộp tờ khai của thuế là gì?

Khi làm tờ khai trên phần mềm HTKK xong tiến hành kết xuất dữ liệu định dạng '' .xml '' ----> sau đó nộp tờ khai lên trang của chi cục thuế

Doanh nghiệp được đăng ký bao nhiêu thiết bị Token? Nếu từ 2 token trở lên đăng ký nộp thuế như thế nào?

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều thiết bị Token của nhiều nhà cung cấp chữ ký số.

Nếu sử dụng từ 2 thiết bị Token trở lên thì khi ký tờ khai phải tiến hành nhập lại số seri của thiết bị Token mà bạn muốn sử dụng 

Lưu ý : nên sử dụng nhiều chữ ký số của cùng 1 nhà cung cấp để tránh một số lỗi có thể ảnh hưởng đến quá trình kê khai.

Những chương trình cơ bản để nộp tờ khai cho cơ quan thuế

Trước khi truy cập web trang nhận tờ khai để nộp tờ khai thuế qua mạng

Sử dụng trình duyêt: Chorme, IE7

Cài đặt IE Tab – Chrome, Java

Sau đó bạn có thể truy cập Website để nộp tờ khai

Trường hợp nếu người làm tờ khai và người nộp khác nhau, bạn phải cài thêm phần mềm HTKK và Itaxviewer để làm tờ khai nộp thuế cũng như phục vụ cho việc kết xuất tờ khai

Xin chân thành cảm ơn !.

Chia sẻ mạng xã hội

Bài viết liên quan