Chứng thư số Viettel là gì ?.

Chứng thư số ( chữ ký số ) là gì ? Có tác dụng gì trong kê khai thuế qua mạng

Chứng thư số là một dạng chữ ký điện tử.
Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa gồm khóa công khai và khóa bí mật :
- Khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số.
- Khóa công khai dùng để xác thực người đăng ký chữ ký số đó.

Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.
Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.
Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khoá công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

Chứng thư số ( chữ ký số ) được sử dụng bắt buộc trong kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan và nhiều giao dịch điện tử khác.


 

Tại sao việc sử dụng chứng thư số lại trở nên phổ biến đối với các giao dịch điện tử ?

  • Khả năng xác định nguồn gốc

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ của khóa biết.

Để sử dụng Chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm (là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: có thể là một chuỗi kí tự, một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. Giá trị băm đóng vai gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu). Sau đó dùng khoá bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

  • Tính toàn vẹn

Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập thức bị phát hiện. Quy trình mã hóa sẽ ẩn nội dung dối với bên thứ ba.

  • Tính không thể phủ nhận

Trong giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chúng cứ để bên thứ ba giải quyết

Với những công năng trên, chứng thư số ( chữ ký số ) đang trở nên vô cùng cần thiết, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như bảo mật thông tin cho khách hàng

Hiện nay, chứng thư số đang được sử dụng rất phổ biến trong các giao dịch như kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan, bảo hiểm điện tử ....vv

 

Duy nhất chỉ có tại website : http://nhantokhai.com.vn/

Link báo giá đăng ký mới chứng thư số : http://nhantokhai.com.vn/dang-ky-moi.html

Link báo giá gia hạn chứng thư số : http://nhantokhai.com.vn/khach-hang-gia-han.html

Link báo giá chuyển đổi nhà cung cấp sang Viettel : http://nhantokhai.com.vn/khach-hang-chuyen-doi.html

 

 

Chia sẻ mạng xã hội