Chữ Ký Số Viettel : Giao dịch điện tử an toàn ?.

Đăng ký nộp thuế qua mạng : Không còn nỗi lo mỗi khi đến kỳ nộp thuế....! Việc sử dụng chữ ký số mang lại nhiều ưu điểm khi cần xác định nguồn gốc và tính toàn vẹn của văn bản trong quá trình sử dụng.

+ ) Khả năng xác định nguồn gốc

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ của khóa biết.

Để sử dụng Chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm (là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: có thể là một chuỗi kí tự, một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. Giá trị băm đóng vai gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu). Sau đó dùng khoá bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

+ ) Tính toàn vẹn

Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập thức bị phát hiện. Quy trình mã hóa sẽ ẩn nội dung dối với bên thứ ba.

+ ) Tính không thể phủ nhận

Trong giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chúng cứ để bên thứ ba giải quyết. Vd : khi doanh nghiêp sử dụng chữ ký số để đăng ký nộp thuế qua mạng, bên phía tổng cục thuế sẽ xác nhận được tính pháp lý của chữ ký số đó thông qua thông tin ẩn trong thiết bị chứng thư số.

Quy Trình làm việc của chữ ký số :

Việc ứng dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Hoạt động giao dịch điện tử cũng được nâng tầm đẩy mạnh. Không mất thời gian đi lại, chờ đợi.

Không phải in ấn các hồ sơ.

Việc ký kết các văn bản ký điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.

Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý… diễn ra tiện lợi và nhanh chóng.

 

                       Sơ đồ quy trình làm việc của chứng thư số trong đăng ký nộp thuế qua mạng

Duy nhất chỉ có tại website : http://nhantokhai.com.vn/

Link báo giá đăng ký mới chứng thư số : http://nhantokhai.com.vn/dang-ky-moi.html

Link báo giá gia hạn chứng thư số : http://nhantokhai.com.vn/khach-hang-gia-han.html

Link báo giá chuyển đổi nhà cung cấp sang Viettel : http://nhantokhai.com.vn/khach-hang-chuyen-doi.html

 

Chia sẻ mạng xã hội